účetní poradenství, správa a údržba nemovitostí, vedení účetníctví a daňové evidence
 
                                                                                                                Dagmar Faiglova
                                                                                                                Radka Faiglova
                                                                                                                nám. F.L. Věka 29
                                                                                                                518 01 Dobruška

Doplňující údaje dle vyhlášky 376/2021 Sb. k vyúčtování 2022

Dle sdělení CZT Dobruška citujeme:

"Držíme se vyhlášky 207/2021, kde je vše popsáno v § 14. Je tam uvedeno, že udávat skladbu zdrojů a roční emise skleníkových plynů uvádí zdoje nad 20 MW příkonu. My máme zdroj 15 MW celkem (2x 6 MW plynový zdroj a 3 MW zdroj na štěpku)."

Z tohoto sdělení vyplývá, že není povinnost udávat skladbu zdrojů a roční emise skleníkových plynů.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-207?text=207%2F2021

 

 

 

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.